You’re feeling famished after a long day of adventure, what would you devour first?

Ikura Gunkan Maki

Tonkotsu Ramen

Gyutan Yakitori

Okonomiyaki

You’re feeling famished after a long day of adventure, what would you devour first?

Ikura Gunkan Maki

Tonkotsu Ramen

Gyutan Yakitori

Okonomiyaki